Thứ năm, 25/07/2019 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt MySQL mới nhất trên Debian 10

MySQL là một hệ quản trị database open-souce nổi bật được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho nhiều ứng dụng phổ biến. MySQL là M trong ngăn xếp LAMP , một tập hợp phần mềm open-souce thường được sử dụng bao gồm Linux, web server Apache và ngôn ngữ lập trình PHP.

Trong Debian 10, MariaDB, một nhánh cộng đồng của dự án MySQL, được đóng gói dưới dạng biến thể MySQL mặc định. Mặc dù MariaDB hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng nếu bạn cần các tính năng chỉ có trong MySQL của Oracle, bạn có thể cài đặt và sử dụng các gói từ repository do các nhà phát triển MySQL duy trì.

Để cài đặt version MySQL mới nhất, ta sẽ thêm repository này, cài đặt chính phần mềm MySQL, bảo mật cài đặt và cuối cùng ta sẽ kiểm tra xem MySQL có đang chạy và phản hồi các lệnh hay không.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần :

Bước 1 - Thêm Kho phần mềm MySQL

Các nhà phát triển MySQL cung cấp .deb xử lý việc cấu hình và cài đặt repository MySQL chính thức. Khi các repository được cài đặt , ta sẽ có thể sử dụng lệnh apt tiêu chuẩn của Debian để cài đặt phần mềm.

Trước khi thực hiện việc này, ta cần cài đặt gói GnuPG yêu cầu , một triển khai open-souce của tiêu chuẩn OpenPGP .

Hãy bắt đầu bằng cách cập nhật index gói local để cập nhật thay đổi mới nhất :

 • sudo apt update

Sau đó, cài đặt gói gnupg :

 • sudo apt install gnupg

Sau khi xác nhận cài đặt, apt sẽ cài đặt gnupg và các phụ thuộc của nó.

Tiếp theo, ta sẽ download .deb MySQL bằng wget và sau đó cài đặt nó bằng lệnh dpkg .

Tải trang download MySQL trong trình duyệt web . Tìm nút Download ở góc dưới bên phải và nhấp qua trang tiếp theo. Trang này sẽ nhắc bạn đăng nhập hoặc đăng ký account web Oracle. Ta có thể bỏ qua điều đó và thay vào đó tìm liên kết có nội dung Không, cảm ơn, chỉ cần bắt đầu download của tôi . Nhấp chuột phải vào liên kết và chọn Sao chép Địa chỉ Liên kết (tùy chọn này có thể được viết khác nhau, tùy thuộc vào trình duyệt của bạn).

Bây giờ ta sẽ download file . Trên server của bạn, di chuyển đến một folder bạn có thể ghi vào. Download file bằng wget , nhớ dán địa chỉ bạn vừa sao chép vào vị trí của phần được đánh dấu bên dưới:

 • cd /tmp
 • wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb

Tệp bây giờ sẽ được download trong folder hiện tại của ta . Liệt kê các file đảm bảo :

 • ls

Bạn sẽ thấy tên file được liệt kê:

Output
mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb . . .

Bây giờ ta đã sẵn sàng cài đặt:

 • sudo dpkg -i mysql-apt-config*

dpkg được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ và kiểm tra .deb phần mềm .deb . Cờ -i cho biết rằng ta muốn cài đặt từ file được chỉ định.

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy một màn hình cấu hình nơi bạn có thể chỉ định version MySQL nào bạn muốn, cùng với một tùy chọn để cài đặt repository cho các công cụ khác liên quan đến MySQL. Giá trị mặc định sẽ thêm thông tin repository cho version ổn định mới nhất của MySQL và không có gì khác. Đây là những gì ta muốn, vì vậy hãy sử dụng mũi tên xuống để chuyển đến tùy chọn menu Ok và nhấn ENTER .

Bây giờ gói sẽ hoàn tất việc thêm repository . Làm mới cache gói apt của bạn để cung cấp các gói phần mềm mới:

 • sudo apt update

Bây giờ ta đã thêm các repository MySQL, ta đã sẵn sàng cài đặt phần mềm server MySQL thực tế. Nếu bạn cần cập nhật cấu hình của các kho này, chỉ cần chạy sudo dpkg-reconfigure mysql-apt-config , chọn các tùy chọn mới, sau đó sudo apt-get update để làm mới cache gói của bạn.

Bước 2 - Cài đặt MySQL

Sau khi thêm repository và với cache gói của ta mới được cập nhật, giờ đây ta có thể sử dụng apt để cài đặt gói server MySQL mới nhất:

 • sudo apt install mysql-server

apt sẽ xem xét tất cả các gói mysql-server hiện có và xác định rằng gói MySQL được cung cấp là thành phần mới nhất và tốt nhất. Sau đó, nó sẽ tính toán các gói phụ thuộc và yêu cầu bạn phê duyệt cài đặt. Nhập y rồi ENTER . Phần mềm sẽ cài đặt.

Bạn cần đặt password gốc trong giai đoạn cấu hình cài đặt. Chọn và xác nhận một password an toàn để tiếp tục. Tiếp theo, một dấu nhắc sẽ xuất hiện yêu cầu bạn chọn một plugin xác thực mặc định. Đọc màn hình để hiểu các lựa chọn. Nếu bạn không chắc chắn, chọn Sử dụng Mã hóa Mật khẩu Mạnh sẽ an toàn hơn.

MySQL sẽ được cài đặt và chạy ngay bây giờ. Hãy kiểm tra bằng cách sử dụng systemctl :

 • sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)  Active: active (running) since Thu 2019-07-25 17:20:12 UTC; 3s ago   Docs: man:mysqld(8)      http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html  Process: 2673 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.0/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2709 (mysqld)  Status: "Server is operational"   Tasks: 39 (limit: 4915)  Memory: 378.4M  CGroup: /system.slice/mysql.service      └─2709 /usr/sbin/mysqld Jul 25 17:20:10 sammy systemd[1]: Starting MySQL Community Server... Jul 25 17:20:12 sammy systemd[1]: Started MySQL Community Server. 

Dòng Active: active (running) nghĩa là MySQL đã được cài đặt và đang chạy. Bây giờ ta sẽ làm cho việc cài đặt an toàn hơn một chút.

Bước 3 - Bảo mật MySQL

MySQL đi kèm với một lệnh mà ta có thể sử dụng để thực hiện một số cập nhật liên quan đến bảo mật trên bản cài đặt mới của ta . Hãy chạy nó ngay bây giờ:

 • mysql_secure_installation

Thao tác này sẽ hỏi bạn password gốc MySQL mà bạn đã đặt trong quá trình cài đặt. Nhập nó vào và nhấn ENTER . Bây giờ ta sẽ trả lời một loạt các dấu nhắc có hoặc không. Hãy xem qua chúng:

Đầu tiên, ta được hỏi về plugin xác thực password , một plugin có thể tự động thực thi các luật về độ mạnh password nhất định cho user MySQL của bạn. Bật tính năng này là quyết định bạn cần thực hiện dựa trên nhu cầu bảo mật cá nhân của bạn . Nhập yENTER để bật hoặc chỉ cần nhấn ENTER để bỏ qua. Nếu được bật, bạn cũng sẽ được yêu cầu chọn cấp độ từ 0–2 về mức độ nghiêm ngặt của việc xác thực password . Chọn một số và nhấn ENTER để tiếp tục.

Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn thay đổi password gốc . Vì ta chỉ tạo password khi ta cài đặt MySQL, ta có thể bỏ qua điều này một cách an toàn. Nhấn ENTER để tiếp tục mà không cần cập nhật password .

Phần còn lại của dấu nhắc có thể được trả lời là . Bạn sẽ được hỏi về cách xóa user MySQL ẩn danh , không cho phép đăng nhập root từ xa, xóa database thử nghiệm và reload các bảng quyền đảm bảo các thay đổi trước đó có hiệu lực. Đây là một ý tưởng tốt. Nhập y và nhấn ENTER cho mỗi.

Tập lệnh sẽ thoát sau khi tất cả các dấu nhắc được trả lời. Bây giờ cài đặt MySQL của ta đã được bảo mật hợp lý. Hãy kiểm tra lại nó bằng cách chạy một ứng dụng client kết nối với server và trả về một số thông tin.

Bước 4 - Kiểm tra MySQL

mysqladmin là một ứng dụng quản trị dòng lệnh cho MySQL. Ta sẽ sử dụng nó để kết nối với server và xuất ra một số thông tin về version và trạng thái:

 • mysqladmin -u root -p version

Phần -u root yêu cầu mysqladmin đăng nhập với quyền là user gốc MySQL, -p hướng dẫn khách hàng yêu cầu password và version là lệnh thực mà ta muốn chạy.

Kết quả sẽ cho ta biết version server MySQL đang chạy, thời gian hoạt động của nó và một số thông tin trạng thái khác:

Output
mysqladmin Ver 8.0.17 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL) Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Server version 8.0.17 Protocol version 10 Connection Localhost via UNIX socket UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock Uptime: 3 min 9 sec Threads: 2 Questions: 10 Slow queries: 0 Opens: 128 Flush tables: 3 Open tables: 48 Queries per second avg: 0.052

Đầu ra này xác nhận bạn đã cài đặt và bảo mật thành công server MySQL mới nhất.

Kết luận

Đến đây bạn đã cài đặt version ổn định mới nhất của MySQL, version này sẽ hoạt động cho nhiều ứng dụng phổ biến.


Tags:

Các tin liên quan

Cách triển khai ứng dụng cốt lõi ASP.NET với server MySQL bằng Nginx trên Ubuntu 18.04
2019-07-23
Cách tối ưu hóa MySQL với Bộ đệm truy vấn trên Ubuntu 18.04
2019-06-12
Cách di chuyển database MySQL sang PostgreSQL bằng pgLoader
2019-05-28
Cách cấu hình SSL / TLS cho MySQL trên Ubuntu 18.04
2019-05-17
Cách thiết lập WordPress với MySQL trên Kubernetes bằng Helm
2019-05-07
Cách cho phép truy cập từ xa vào MySQL
2019-03-07
Cách sửa chữa bảng bị hỏng trong MySQL
2019-03-07
Cách khắc phục sự cố lỗi socket trong MySQL
2019-03-07
Cách giải quyết sự cố trong MySQL
2019-03-07
Cách khắc phục sự cố truy vấn MySQL
2019-03-07