Thứ sáu, 03/07/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Jenkins trên Ubuntu 20.04

Khi phải đối mặt với các nhiệm vụ kỹ thuật lặp đi lặp lại, việc tìm kiếm các giải pháp tự động hóa phù hợp có thể là một việc vặt. Với Jenkins , một server tự động hóa open-souce , bạn có thể quản lý hiệu quả các việc từ xây dựng đến triển khai phần mềm. Jenkins dựa trên Java, được cài đặt từ các gói Ubuntu hoặc bằng cách download và chạy file lưu trữ ứng dụng web (WAR) - một tập hợp các file tạo nên một ứng dụng web hoàn chỉnh để chạy trên server .

Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt Jenkins trên Ubuntu 20.04, khởi động server phát triển và tạo admin-user để giúp bạn bắt đầu khám phá những gì Jenkins có thể làm. Mặc dù bạn sẽ có một server cấp phát triển sẵn sàng để sử dụng ở phần cuối của hướng dẫn này, nhưng để bảo mật cài đặt này cho quá trình production , hãy làm theo hướng dẫn Cách cấu hình Jenkins với SSL bằng Nginx Reverse Proxy trên Ubuntu 18.04 .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần :

Bước 1 - Cài đặt Jenkins

Phiên bản Jenkins đi kèm với các gói Ubuntu mặc định thường đứng sau version mới nhất có sẵn từ chính dự án. Để đảm bảo bạn có các bản sửa lỗi và tính năng mới nhất, hãy sử dụng các gói duy trì dự án để cài đặt Jenkins.

Đầu tiên, thêm khóa repository vào hệ thống:

 • wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io.key | sudo apt-key add -

Sau khi thêm khóa, hệ thống sẽ trả về OK .

Tiếp theo, hãy nối thêm địa chỉ repository Debian vào sources.list của server :

 • sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'

Sau khi cả hai lệnh được nhập, ta sẽ chạy update để apt sẽ sử dụng repository mới.

 • sudo apt update

Cuối cùng, ta sẽ cài đặt Jenkins và các phụ thuộc của nó.

 • sudo apt install jenkins

Bây giờ Jenkins và các phụ thuộc của nó đã sẵn sàng, ta sẽ khởi động server Jenkins.

Bước 2 - Khởi động Jenkins

Hãy bắt đầu Jenkins bằng cách sử dụng systemctl :

sudo systemctl start jenkins 

systemctl không hiển thị kết quả trạng thái, ta sẽ sử dụng lệnh status để xác minh Jenkins đã bắt đầu thành công:

 • sudo systemctl status jenkins

Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, phần đầu của kết quả trạng thái cho thấy rằng dịch vụ đang hoạt động và được cấu hình để bắt đầu khi server khởi động :

Output
● jenkins.service - LSB: Start Jenkins at boot time Loaded: loaded (/etc/init.d/jenkins; generated) Active: active (exited) since Fri 2020-06-05 21:21:46 UTC; 45s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Tasks: 0 (limit: 1137) CGroup: /system.slice/jenkins.service

Bây giờ Jenkins đã cài đặt và chạy, hãy điều chỉnh các luật firewall của ta để ta có thể truy cập nó từ trình duyệt web để hoàn tất cài đặt ban đầu.

Bước 3 - Mở firewall

Để cài đặt firewall UFW, hãy truy cập Cài đặt Server Ban đầu với Ubuntu 20.04, Bước 4- Cài đặt Tường lửa Cơ bản . Theo mặc định, Jenkins chạy trên cổng 8080 . Ta sẽ mở cổng đó bằng ufw :

 • sudo ufw allow 8080

Lưu ý: Nếu firewall không hoạt động, các lệnh sau sẽ cho phép OpenSSH và bật firewall :

 • sudo ufw allow OpenSSH
 • sudo ufw enable

Kiểm tra trạng thái của ufw để xác nhận các luật mới:

 • sudo ufw status

Bạn sẽ nhận thấy rằng lưu lượng truy cập được phép đến cổng 8080 từ mọi nơi:

Output
Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere 8080 ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) 8080 (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Với Jenkins được cài đặt và firewall của ta được cấu hình , ta có thể hoàn thành giai đoạn cài đặt và đi sâu vào cài đặt Jenkins.

Bước 4 - Cài đặt Jenkins

Để cài đặt cài đặt của bạn, hãy truy cập Jenkins trên cổng mặc định của nó, 8080 , sử dụng domain server hoặc địa chỉ IP của bạn: http:// your_server_ip_or_domain :8080

Bạn sẽ nhận được màn hình Mở khóa Jenkins , hiển thị vị trí của password ban đầu:

Mở khóa màn hình Jenkins

Trong cửa sổ dòng lệnh, sử dụng lệnh cat để hiển thị password :

 • sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Sao chép password gồm 32 ký tự chữ và số từ terminal và paste vào trường mật khẩu Administrator , sau đó nhấp vào Tiếp tục .

Màn hình tiếp theo trình bày tùy chọn cài đặt các plugin được đề xuất hoặc chọn các plugin cụ thể:

Tùy chỉnh màn hình Jenkins

Ta sẽ nhấp vào tùy chọn Cài đặt các plugin được đề xuất , tùy chọn này sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình cài đặt.

Jenkins Bắt đầu Cài đặt Màn hình Plugin

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt admin-user đầu tiên. Có thể bỏ qua bước này và tiếp tục với quyền admin bằng password ban đầu mà ta đã sử dụng ở trên, nhưng ta sẽ mất một chút thời gian để tạo user .

Lưu ý: Server Jenkins mặc định KHÔNG được mã hóa, vì vậy dữ liệu được gửi bằng biểu mẫu này không được bảo vệ. Tham khảo Cách cấu hình Jenkins với SSL bằng Nginx Reverse Proxy trên Ubuntu 20.04 để bảo vệ thông tin đăng nhập của user và thông tin về các bản dựng được truyền qua giao diện web.

Jenkins Tạo Màn hình User Quản trị Đầu tiên

Nhập tên và password cho user của bạn:

Jenkins Tạo user

Bạn sẽ nhận được trang Cấu hình version sẽ yêu cầu bạn xác nhận URL ưa thích cho version Jenkins của bạn. Xác nhận domain cho server của bạn hoặc địa chỉ IP server của bạn:

Cấu hình version Jenkins

Sau khi xác nhận thông tin thích hợp, hãy nhấp vào Lưu và Hoàn tất . Bạn sẽ nhận được một trang xác nhận xác nhận “Jenkins đã sẵn sàng!” :

Jenkins đã sẵn sàng màn hình

Nhấp vào Bắt đầu sử dụng Jenkins để truy cập trang tổng quan Jenkins chính:

Chào mừng đến với Jenkins Screen

Đến đây, bạn đã hoàn thành cài đặt Jenkins thành công.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt Jenkins bằng cách sử dụng các gói do dự án cung cấp, khởi động server , mở firewall và tạo admin-user . Đến đây, bạn có thể bắt đầu khám phá Jenkins.

Khi bạn đã khám phá xong, hãy làm theo hướng dẫn Cách cấu hình Jenkins với SSL bằng Nginx Reverse Proxy trên Ubuntu 20.04 để bảo vệ password của bạn, cũng như bất kỳ thông tin sản phẩm hoặc hệ thống nhạy cảm nào sẽ được gửi giữa máy của bạn và server trong văn bản thuần túy để tiếp tục sử dụng Jenkins.

Để tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể làm khi sử dụng Jenkins, hãy xem các hướng dẫn khác về chủ đề này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và cấu hình Zabbix để giám sát an toàn server từ xa trên Ubuntu 20.04
2020-06-30
Cách thiết lập ứng dụng Node.js để sản xuất trên Ubuntu 20.04
2020-06-30
Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu 20.04 với LAMP
2020-06-30
Cài đặt Elasticsearch, Logstash và Kibana (Elastic Stack) trên Ubuntu 20.04
2020-06-23
Cách cài đặt TensorFlow trên Ubuntu 20.04
2020-06-23
Cách tạo người dùng mới hỗ trợ Sudo trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-06-22
Cách cài đặt Prosody trên Ubuntu 18.04
2020-06-15
Cách tạo nhóm lưu trữ dự phòng bằng GlusterFS trên Ubuntu 20.04
2020-06-15
Cách tạo lưu trữ dự phòng bằng GlusterFS trên Ubuntu 18.04
2020-06-12
Cách cài đặt và sử dụng TimescaleDB trên Ubuntu 20.04
2020-06-09